Skip to content
offshore industry

Przemysł morski

Zatrudnieni przez nas specjaliści oprócz tego, że na co dzień pracują w przemyśle morskim wciąż zdobywając nową wiedzę i doświadczenie posiadają również niezbędne kwalifikacje potwierdzone stosownymi certyfikatami (FROSIO III, NACE CIP III, BOSIET), które wymagane są przez nowoczesne standardy (Norsok standard M-501, IMO PSPC).
Zespól nasz posiada również aktualne książeczki marynarskie (Seaman’s book) z kompletem certyfikatów (włączając certyfikat stanu zdrowia) jak również licencje BOSIET zaaprobowane przez OPTIO).

Nadzór nad nowymi budowami, remontami oraz inspekcje stanu obiektów to obszary naszych specjalizacji.
Specjalizujemy się również w inspekcjach i remontach w między-rejsach. Dokonujemy inspekcji platform wiertniczych oraz innych instalacji morskich („offshore structure”).

Przemysł lądowy

Z uwagi na rosnącą świadomość wagi ochrony antykorozyjnej na lądzie, rozwijamy możliwości dokonywania nadzoru w tym sektorze. Współczesne standardy (NORSOK M-501, ISO, ASME, ASTM, NACE, SSPC, AWS, API) wymagają od inspektorów kwalifikacji które możemy Państwu z dumą zapewnić.
Inwestycja w odpowiednie przygotowanie powierzchni oraz perfekcyjna aplikacja farb dają gwarancję  trwałości i niezawodności konstrukcji. Nasi eksperci pomogą Państwu szybko i sprawnie przejść trudną drogę, której efektem jest oczekiwana jakość elementów podlegających ochronie antykorozyjnej. 
Posiadamy długoletnie doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji i prowadzeniu całego nadzoru prac antykorozyjnych nad: mostami, zbiornikami, wieżami wiatrowymi i energetycznymi, elektrowniami, rafineriami jak i każdego rodzaju konstrukcjami stalowymi.

Przemysł morski

Statki

Nowe budowy

W trakcie istnienia firmy Procorr nadzorowaliśmy proces produkcji blisko dwudziestu nowych jednostek pływających na całym świecie. Począwszy od tankowców (ropa naftowa), poprzez jednostki do przewozu gazu LNG, FSO, FPSO, a także statków pasażerskich/statków wycieczkowych.

Remonty

Świadczymy usługi z zakresu remontów statków i instalacji morskich jak i konwersji istniejących jednostek. Pracujemy dla wiodących producentów farb. Reprezentujemy interesy właścicieli/armatorów statków w zakresie ochrony antykorozyjnej i napraw/remontów konstrukcji stalowych. W ubiegłym roku wykonaliśmy ponad 50 dokowań i napraw statków na całym świecie.

Usługi

image1

Doradztwo

Doradztwo w zakresie warunków kontraktu oraz doboru odpowiednich materiałów i technologii.

2

Ocena

Ocena stanu jednostek pływających i innych konstrukcji stalowych celem przygotowania dokumentacji przetargowej do przeprowadzenia remontu.

industry-2632179_1280

Reprezentacja

Reprezentowanie klientów podczas procesu produkcji w celu osiągnięcia wymaganego/specyfikowanego standardu.

111

Testy

Przeprowadzanie testów materiałów (ścierniw, sprężonego powietrza, wody), przygotowanej powierzchni i powłok malarskich w aspekcie antykorozji oraz sporządzanie całej dokumentacji związanej z przeprowadzanymi testami.

oil&gas inspection

Szkolenia

Organizacja kompleksowych szkoleń w zakresie ochrony antykorozyjnej.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Konserwacja

Przeprowadzamy remonty wszelkich handlowych jednostek pływających, instalacji „offshore” oraz różnego rodzaju konstrukcji stalowych („onshore structure”) w zakresie przygotowania powierzchni (oczyszczanie powierzchni metodą „water jetting”, czyszczenie powierzchni metodą strumieniowo-ścierną, czyszczenie mechaniczne), aplikacji ochrony antykorozyjnej (aplikacja natryskowa pompą hydrodynamiczna oraz malowanie ręczne).

drone-2219231_1280

Inspekcje dronami

Posiadamy możliwość przeprowadzania inspekcji dornami, z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu w terenach ciężko dostępnych dla ludzi.

rappelling-755400_1280

Praca na wysokościach

Praca na wysokościach – nasi wyszkoleni technicy są w stanie przeprowadzać inspekcje na wysokościach.

machinery inspections-min

Ochrona katodowa

Ochrona katodowa – projektowanie i konserwacja systemów ochrony katodowej przy użyciu anod galwanicznych oraz instalacji z zewnętrznym źródłem prądu ICCP.

IMG_4035

Niezależne inspekcje

Obecnie posiadamy około dwunastu (12) aktywnych inspektorów, zapewniających obsługę techniczną na całym świecie. Nasi pracownicy, ze względu na swą rozproszoną lokalizację ( Polska, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Bułgaria, Rumunia oraz kraje azjatyckie: Chiny, Korea Południowa) są w stanie świadczyć usługi na całym świecie. Większość naszych inspektorów zdobyła doświadczenie jako wieloletni pracownicy wydziałów technicznych w firmach produkujących farby, spółkach energetycznych i naftowych oraz towarzystwach klasyfikacyjnych.

Świadczymy również poniższe usługi:

 • Zarządzanie projektami
 • Remonty
 • Przebudowy
 • Inspekcje typu commissioning
 • Inspekcje typu FAT
 • Load-out
 • Nadzór
 • Audyty
 • Dokumentacje zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Badania NDT

Świadczymy również poniższe usługi:

 • Zarządzanie projektami
 • Remonty
 • Przebudowy
 • Inspekcje typu commissioning
 • Inspekcje typu FAT
 • Load-out
 • Nadzór
 • Audyty
 • Dokumentacja zarówno w języku polskim jak i angielskim
 • Badania NDT
Specjalizujemy się również w kompleksowej obsłudze remontów instalacji morskich typu „offshore” i statków w czasie między-rejsów. Nasza wykwalifikowana kadra zdobywała doświadczenie w światowych ośrodkach remontów i budowy statków oraz posiada stosowne certyfikaty (FROSIO III, NACE CIP III, ICORR III, BOSIET, książeczki marynarskie „Seamen’s Book”).

Ochrona antykorozyjna to coraz bardziej kosztowny i nabierający wagi czynnik w procesie produkcji różnorodnych konstrukcji. Z uwagi na szereg aspektów przygotowania powierzchni oraz aplikacji farb nieodzownym staje się profesjonalny nadzór inspektorski nad ogółem projektu.

Przyczynia się on do dużych oszczędności już w samym procesie produkcji a przede wszystkim w późniejszej eksploatacji gotowego projektu.

Dlatego właśnie oferujemy Państwu:

Kompleksowy nadzór od momentu rozpoczęcia do zakończenia projektu

Cykliczne lub jednorazowe inspekcje jakości wykonywanych prac antykorozyjnych

Przeprowadzanie testów w trakcie jak i po zakończeniu prac w celu określenia osiągniętej jakości podczas cyklu produkcyjnego

Sporządzanie dokumentacji zarówno w języku polskim jak i angielskim

diagram

Przeprowadzamy kompleksowy nadzór procesu tworzenia powłoki referencyjnej. Nasza dokumentacja w tym zakresie stwierdza trwałość i zgodność z dostarczoną specyfikacją malarską. Zarówno inspekcje jak i raporty poparte są szeregiem testów przeprowadzanych na elementach referencyjnych. Rezultaty naszych inspekcji jesteśmy w stanie poprzeć dodatkowymi raportami tworzonymi w profesjonalnych laboratoriach.

Serwis nasz rozszerzyliśmy o kolejny element jakim jest przeprowadzanie inspekcji i ocena jakości powłok antykorozyjnych na konstrukcjach offshore/onshore. Doradzanie w zakresie napraw, sporządzanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie jakości powłok jak i ich napraw to element całego systemu (HPS – Hull Preseration Survey).

Wykonujemy szereg dodatkowych testów stwierdzających jakość zastosowanej ochrony antykorozyjnej:

➤ Poziom zasolenia powierzchni przeznaczonej do malowania (według ISO 8502-6 i ISO 8502-9)

➤ Pomiar chropowatości powierzchni przygotowanej do aplikacji (według ISO 8503-3)

➤ Pomiary grubości powłoki aplikowanej (według ISO 2808)

➤ Próby odrywowe – pull off test, cross cut test (według ISO 4624), utwardzenie powłoki (według ISO 6508) i wielu innych

2000px-ISO_english_logo.svg

Nasze wieloletnie doświadczenie w kraju i za granicą oraz nieustanne zdobywanie i poszerzanie wiedzy w dziedzinie antykorozji pozwala sprostać wszelkim wyzwaniom stawianym przez dynamicznie rozwijający się przemysł.